Stołeczny Uniwersytet Trzeciego Wieku

Stołeczny Uniwersytet Trzeciego Wieku

„Jest wiele sposobów zabijania czasu ale nikt nie wie jak go wskrzesić”
Albert Einstein.

zdjecie_1


Stołeczny Uniwersytet Trzeciego Wieku został powołany przez założycielki Fundacji Aktywni Całe Życie. Uniwersytet działa od 2013 roku na podstawie i w ramach statutu określającego cel, profil i zasady jego funkcjonowania.

Program Stołecznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest realizowany przy wsparciu Miasta Stołecznego Warszawa w ramach dofinansowania projektu na podstawie zawartej w dniu 16 października 2013r. umowy na realizację zadania publicznego.

Zajęcia Stołecznego Uniwersytetu Trzeciego wieku skierowane są do mieszkańców Warszawy w wieku 60+ i prowadzone są przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warszawskiego oraz osoby posiadające duże doświadczenie jako wykładowcy, trenerzy i instruktorzy w Uniwersytetach Trzeciego Wieku.

Zajęcia są prowadzone w następujących formach: wykłady audytoryjne, wykłady otwarte, warsztaty tematyczne, seminaria, konwersatoria, kursy języków obcych, kursy komputerowe, zajęcia ruchowe. Program zapewnia również udział w imprezach kulturalnych, integracyjnych, turystyczno-krajoznawczych, rekreacyjnych.

Nad standardem merytorycznym Uniwersytetu sprawuje nadzór Rada programowo-naukowa Uniwersytetu, w skład której wchodzi 5 członków o uznanym autorytecie.

Program zajęć Stołecznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Program Stołecznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku został opracowany przy uwzględnieniu nadrzędnej idei jaką jest wspieranie seniorów w zakresie prowadzenia przez nich aktywnego trybu życia, w celu jak najdłuższego samodzielnego funkcjonowania, poprzez podwyższenie sprawności funkcji umysłowych, motywowanie do aktywności umysłowej, wskazanie sposobów troszczenia się o zachowanie funkcji umysłowych i wdrażanie nawyków w tym zakresie. Mając na uwadze powyższe, jako stałą pozycję w ofercie aktywizująco-edukacyjnej Stołecznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku umieszczono cotygodniowe seminaria:

zdjecie_2Cienie i blaski umysłu wieku dojrzałego” poświęcone rozwijaniu funkcji umysłowych oraz usprawniania pamięci kształtujące umiejętności i nawyki utrzymania dbałości o utrzymanie sprawności intelektualnej.

”Seminarium rozwoju osobistego” czyli jak radzić sobie ze stresem, metody komunikacji budowanie wewnętrznej odporności emocjonalnej i fizycznej

Stare nawyki: młode wyzwania, czyli międzypokoleniowa komunikacja językowa” prezentujące wiedzę o zróżnicowaniu współczesnej polszczyzny, mediach masowych jako współczesnym wzorcu języka i współczesnej grzeczności językowej

W ramach cyklicznych zajęć prowadzony jest także lektorat języka angielskiego, a także wykłady z historii, psychologii, malarstwa i historii sztuki, literatury, prawa, etnografii, muzykologii, geografii, varsavianistyczne.

Nasi słuchacze chętnie uczestniczą we wspólnych wyjściach organizowanych przez Uniwersytet do kin, teatrów, filharmonii, muzeów, a także w tematycznych spotkaniach integracyjnych.

zdjecie_3zdjecie_4

zdjecie_5

Zapraszamy na Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2015/2016

15 października 2015 r o godz. 11.00 w Pałacu Staszica,
ul. Nowy Świat 72 oraz na zajęcia, które odbywają się przy ul. Chmielnej 11/14.