O FUNDACJI

Fundacja Aktywni Całe Życie powstała w 2012 roku z myślą o aktywizacji intelektualnej i społecznej oraz integracji osób starszych. Nasze działania statutowe zakładają pomoc osobom starszym w jak najdłuższym zachowaniu zdrowia i aktywności.

Działania te są realizowane m.in. poprzez powołany przez Fundację Stołeczny Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego program wspiera Miasto Stołeczne Warszawa poprzez dofinansowanie projektu na realizację zadania publicznego.

W ramach integracji społecznej osób starszych Fundacja realizuje także szereg innych inicjatyw, projektów i działań pozaprojektowych z obszaru kultury, oświaty i rekreacji takich jak wykłady otwarte, spotkania tematyczne, wspólne wyjścia do muzeów, teatrów, kina, ciekawe wycieczki.