Rada Programowa Stołecznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w składzie:

dr Hanna Krajewska
mgr Iwona Majewska – Opiełka
mgr Halina Marszałek – Mrozowska
mec Michał Jaworski