To już 5 lat!

Jak to możliwe, że dopiero rozpoczęliśmy działalność Fundacji, a już w tym roku obchodzimy okrągłą 5 rocznicę? Chyba nie ma lepszego momentu na przypomnienie sobie wspólnie spędzonych chwil.

Stołeczny Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Fundacji… ma się znakomicie! Niewątpliwie wiatrem w żagle było pozyskanie dofinansowania dla Uniwersytetu w ramach wsparcia zadania publicznego przez m.st. Warszawa. Od tego czasu możemy chyba śmiało powiedzieć o utworzeniu się małej społeczności (a może nie małej, w końcu to około 50 słuchaczy!) seniorów, których łączą teraz już nie tylko zajęcia programowe Uniwersytetu, ale wspólne pasje, zaangażowanie, wzajemna troska i chęć spędzania czasu także poza regulaminowymi zajęciami.

Trwałym śladem tego są zdjęcia z różnych miejsc, nazbierało się tego mnóstwo przez tych kilka lat. I niezmiennie budzą wspomnienia i uśmiech na twarzy.

Powspominajmy więc i uśmiechnijmy się jeszcze raz. Zapraszamy do fotorelacji…

Niby nic, a tak to się zaczęło… Warszawski Tydzień Seniora, Ogród Saski 2013 rok

Ulotka_Marketowa_02_2017_DOPALENIE-2 s2

Pierwsza w karierze Stołecznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 w Sali Lustrzanej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

1 rok 1 rok_1 1 rok_2 1 rok_3 1 rok_4

A potem wszystko się potoczyło siłą rozpędu…

Wspólne wyjście do Muzeum Ikon w Warszawie, 2013 rok

1

Sala wykładowa przy ulicy Chmielnej 11, 2014 rok

2 3 4

Filharmonia Narodowa próby generalne, 2014 rok – Stołeczny Uniwersytet Trzeciego Wieku jako pierwszy został zaproszony do udziału  w otwartych próbach Filharmonii Narodowej połączonych z wykładem. Od trzech lat co miesiąc mamy przyjemność uczestniczyć w takich próbach połączonych z wykładem.

5 6

Zajęcia Nordic walking, w ramach cyklu zwiedzania parków warszawskich, 2014 rok

Zajęcia Nordic walking, w ramach cyklu zwiedzania parków warszawskich, 2014 rok

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 Stołecznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Pałac Staszica PAN

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 Stołecznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Pałac Staszica PAN

Wykład o poezji K.I. Gałczyńskiego 2015 rok i ukryte talenty recytatorskie naszej Słuchaczki….

Wykład o poezji K.I. Gałczyńskiego 2015 rok Wykład o poezji K.I. Gałczyńskiego 2015 rok

Wycieczka do Wrocławia, 2015 rok

Wycieczka do Wrocławia, 2015 rok

Spacer, wiosna w ogrodzie botanicznym, 2015 rok

Spacer, wiosna w ogrodzie botanicznym, 2015 rok

Cykl zajęć w ramach kursu komputerowego, 2015 rok

Cykl zajęć w ramach kursu komputerowego, 2015 rok Cykl zajęć w ramach kursu komputerowego, 2015 rok_Cykl zajęć w ramach kursu komputerowego, 2015 rok__

Zwiedzanie Zamku Warszawskiego, 2015 rok

Zwiedzanie Zamku Warszawskiego, 2015 rok

Wykład wyjazdowy „Koncepcja miasta ogrodu” Podkowa Leśna, 2015 rok

3 4 5

Wyjazd wspólnie z Towarzystwem Raperswilskim ” Otwock i okolice- śladami Św. Hildegardy”,2015 rok

6 7 8

Związek Polskich Artystów Fotografików – uroczysta Wigilia połączona z wystawą fotografii, 2015 rok

9

Nasza pierwsza wspólna wycieczka zagraniczna, 2015 rok -kierunek Szkocja!

10 11 12 13

Wycieczka do Kazimierza Dolnego, 2015 rok

14 16 15

Zajęcia warsztatowe UTW, 2016 rok

1

Cykl wykładów połączonych ze zwiedzaniem Zamku Królewskiego, 2015 i 2016 rok

3 4

Zajęcia komputerowe UTW, 2016 rok

5 6