STRONA GŁÓWNA

Drukowanie

”Starość wcale nie jest złem (…) przeciwnie może być
dobrem nadającym schyłkowi ludzkiej egzystencji
wymiar prawdziwie godnego trwania pośród
zmieniających się postaci świata.”

Plutarch

Fundacja Aktywni Całe Życie jest organizacją typu non-profit wspierająca i aktywizującą osoby starsze. Nasze działania są nakierunkowane na rozwój społeczny i intelektualny osób starszych, a także na wsparcie ich pasji i zainteresowań.

Stołeczny Uniwersytet Trzeciego Wieku działający pod patronatem Fundacji zapewnia realizację naszej misji. Program Uniwersytetu, ze swoją bogata ofertą programową zajęć dydaktycznych, rozwojowych oraz rekreacyjnych stanowi odpowiedź na oczekiwania osób starszych. Wiele nowych myśli i inicjatyw, które pojawiają się podczas naszych zajęć przekształca się później w odrębne projekty realizowane przez Fundację dla szerokiego grona osób starszych.